کلبه خاطرات دیانا

کلبه خاطرات دخترک پاییزی

آشنایی با من و دخترم

سلام

ما وقتی دخترمون دو ساله بود به استرالیا رفتیم

و وقتیدخترمون سه ساله بود اختلا ف پیدا کردیم

ما از هم جدا شدیم دخترم باید تا هفت سالگی پیش همسرم بمونه

خیلی سخنه که پنج سال دخترت رو نبینی من از درد تنهایی توی این وبلاگ مینویسم

اگه یادتون باشه من تا قبل از اون اتفاق خاطرات دخترم رو ثبت میکردم

ولی الان دیگه از درد تنهایی مینویسم

توجه

رمز وبلاگ فقط به دوستان و کسانی که همدرد باشند داده میشه


دختری برگشت پیش من و وبلاگ به وبلاگ قبلی برگشت