.: رضا تا این لحظه ، 16 سال و 3 ماه و 14 روز سن دارد :.
.: امید تا این لحظه ، 11 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: سونیا تا این لحظه ، 5 سال و 14 روز سن دارد :.